Υπηρεσίες

Οικονομικές

Η επιχείρηση μας παρέχει τις κάτωθι

Οικονομικές υπηρεσίες

Αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

Αίτηση Επιδόματος Στέγασης

Αίτηση ΚΟΤ Μητρώο Ευάλωτων Πελατών

Αίτηση για Επίδομα Θέρμανσης (ανά διαμέρισμα)

Αίτηση αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων

Λοιπές αιτήσεις για επιδόματα ΟΠΕΚΑ/ΟΑΕΔ/Κ.Λ.Π.

Δηλώσεις Κτηματολογίου - Μεταβίβασης ακινήτου Κ.Λ.Π.

Εγγραφές σε σχολικές κοινότητες όλων των βαθμίδων

Εγγραφές σε αθλητικές κοινότητες

Άυλη συνταγογράφηση

Αιτήματα για Fuel pass - Power pass

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για ενέργεια

Νομιμοποιήσεις Αλλοδαπών

Μεταβιβάσεις οχημάτων

Αίτηση στον e-efka - Αποζημειώσεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Κ.Λ.Π.)

Αιτήσεις για εξαγορά, διακοπή ασφαλιστήριων συμβολαίων

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες -  Εκτυπώσεις γενικά (εκτύπωση εκκαθαριστικού Ε1, Ε2, Ε9, ταυτότητες πληρωμής οφειλών εφορίας, ασφαλιστικών ταμείων/τελών κυκλοφορίας, e-παράβολα Κ.Λ.Π.

Έκδοση e- παράβολο

Μελέτη  - αξιολόγηση και πρόταση για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής άσκησης νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότηταςς

Δημιουργία οικονομικής μελέτης (Business plan) εξαμήνου, έτους, τριετίας, πενταετίας

Καταμέτρηση ενσήμων

Διαδικασία έκδοσης συντάξεων

Ρύθμιση οφειλών και διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση δανείων
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με διαγραφή και μείωση οφειλών

Έκδοση δανείων

Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Επιδοτήσεις αγροτών, νέων αγροτών

Διαχείριση προγραμμάτων βιολογικών, γεωργικών, ζωικών προϊόντων

Image

Καλέστε μας

211 7000142

info@kalampakas.gr

Χαριλάου Τρικούπη 102Α
Κηφισιά, ΤΚ 145 63, Αθήνα