Υπηρεσίες

Λογιστική & Φοροτεχνική κάλυψη (υψηλού επιπέδου)

Η επιχείρηση μας παρέχει τις κάτωθι

Λογιστικές και Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Δήλωση Ε1 εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δήλωση Ε2 εισόδημα από ακίνητα

Δήλωση Ε9 ή μεταβολή

Δηλώσεις - Τροποποιήσεις

Α21 επίδομα τέκνων

Έκδοση κλειδάριθμου & παραλαβή από Δ.Ο.Υ.

Έκδοση κλειδάριθμων ηλεκτρονικά, ΙΚΑ/ΟΑΕΔ/ΚΕΑΟ/ΓΕΜΗ

Μεταβολές σε Μητρώο Δ.Ο.Υ. για φυσικά πρόσωπα

Μεταβολές σε Μητρώο Δ.Ο.Υ. για νομικά πρόσωπα

Έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ο.Υ./ΓΕΜΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ηλεκτρονικά

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Εφορίας/Ασφαλιστικών ταμείων με φυσική παρουσία στα ταμεία

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Εφορίας/Ασφαλιστικών ταμείων μόνο ηλεκτρονικά

Φορολογική ενημερότητα με επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ.

Φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ

 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Επιχειρήσεις εμπορικές & βιοτεχνικές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ

 • Εταιρείες Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.
 • Εταιρείες Α.Ε.

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ)

 • Έναρξη ατομικών επιχειρήσεων (Β' - Γ' ΚΑΤ.)
 • Έναρξη Ο.Ε. - Ε.Ε. (Β' - Γ' ΚΑΤ.)
 • Έναρξη Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.
 • Έναρξη Α.Ε. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 • Ο.Ε. - Ε.Ε.
 • Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.
 • Α.Ε.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Έλεγχος επιχείρησης ενεργής ή ανενεργής Β' κατηγορίας
 • Έλεγχος επιχείρησης ενεργής ή ανενεργής Γ' κατηγορίας

 

Image

Καλέστε μας

211 7000142

info@kalampakas.gr

Χαριλάου Τρικούπη 102Α
Κηφισιά, ΤΚ 145 63, Αθήνα