• Επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30 211 7000 142

Ασφάλιση Εισοδήματος

Με το πρόγραμμα ασφάλισης εισοδήματος, εξασφαλίζετε:

income- Ασφαλιστικό συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος (αφορά δήλωση μηνιαίου εισοδήματος).
- Κάλυψη εισοδήματος του εργαζόμενου, μετά από ασθένεια, μερική ή ολική ανικανότητα εργασίας και καταβολή του μηνιαίου ποσού που έχει συμφωνηθεί.αρχική τιμή: 225,00€
Κόστος Υπηρεσίας:
Εξαιρετικές τιμές σε τριτέκνους, πολυτέκνους, δημοσίους υπαλλήλους, ενστόλους

- -
Η επιχείρηση μας μπορεί να σας καλύψει σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και στους πιό εξειδικευμένους τομείς Ασφαλίσεων. Συνεργασίες με τράπεζες για μεταφορές – εκδόσεις δανείων, τακτοποίηση οφειλών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 120 δόσεις δημοσίου, κ.λ.π.)