• Επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30 211 7000 142

Διεκπεραιώσεις ατυχημάτων


handling- Το γραφείο μας αναλαμβάνει διεκπεραίωση ατυχημάτων από την ώρα του ατυχήματος συμπλήρωση του φιλικού διακανονισμού ή της δηλώσεως ατυχήματος συγκέντρωσης δικαιολογητικών από δημόσιες υπηρεσίες, τμήματα τροχαίας και ασφαλιστικών εταιριών δημιουργία φακέλου και χρονικός ορίζοντας διεκπεραίωσης του φακέλου.
Εφόσον χρειαστεί παρέχεται υποστήριξη από νομική ομάδα..


Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζι μας.
αρχική τιμή: 225,00€
Κόστος Υπηρεσίας:
Εξαιρετικές τιμές σε τριτέκνους, πολυτέκνους, δημοσίους υπαλλήλους, ενστόλους

- -
Η επιχείρηση μας μπορεί να σας καλύψει σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και στους πιό εξειδικευμένους τομείς Ασφαλίσεων. Συνεργασίες με τράπεζες για μεταφορές – εκδόσεις δανείων, τακτοποίηση οφειλών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 120 δόσεις δημοσίου, κ.λ.π.)