• Επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30 211 7000 142

Ασφάλεια Πυρός

Με το πρόγραμμα ασφάλισης πυρός, εξασφαλίζετε:

homefire- Την κάλυψη της φωτιάς από οποιαδήποτε αιτία στην κατοικία σας.


Για επιπλέον καλύψεις (π.χ. θραύση υαλοπινάκων, διάρρηξη σωληνώσεων κ.λ.π.) παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Εξαιρετικές τιμές σε τριτέκνους, πολυτέκνους, δημοσίους υπαλλήλους, ενστόλους

- -
Η επιχείρηση μας μπορεί να σας καλύψει σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και στους πιό εξειδικευμένους τομείς Ασφαλίσεων. Συνεργασίες με τράπεζες για μεταφορές – εκδόσεις δανείων, τακτοποίηση οφειλών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 120 δόσεις δημοσίου, κ.λ.π.)