• Επικοινωνήστε μαζί μας στο: +30 211 7000 142

Διεκπεραιώσεις

διεκπεραιωσεις
 

από την ώρα του ατυχήματος. Εφόσον χρειαστεί, παρέχεται υποστήριξη από νομική ομάδα.

Η επιχείρηση μας μπορεί να σας καλύψει σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής Ασφάλισης, καθώς και στους πιό εξειδικευμένους τομείς Ασφαλίσεων. Συνεργασίες με τράπεζες για μεταφορές – εκδόσεις δανείων, τακτοποίηση οφειλών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές (εξωδικαστικός συμβιβασμός, 120 δόσεις δημοσίου, κ.λ.π.)